Ana Sayfa / Dergide Bu Ay / Bahar Geldi Allerji Başladı

Bahar Geldi Allerji Başladı

Prof. Dr. Bahattin ÇOLAKOĞLU

Baharın gelişi ile birlikte allerji vakaları da artmaya başlıyor. Sizler için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Allerjı ve Immunoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve HATİAB Yönetim Kurulu Üyesi sayın Prof. Dr. Bahattin Çolakoğlu’ndan allerji konusunda bilgi aldık.

BAHAR (POLEN) ALLERJİSİ
(ALLERJİK RİNİT ve ASTIM)
Bahar hepimizin dört gözle beklediği, soğuk kış mevsiminden sıcak yaz mevsimine geçişin ara konağı, ılık ve yeşilin coştuğu, insanların da içini coşturan bir mevsimdir. Fakat polen allerjisi olanların da tabir caiz ise burnundan getiren bir dönemdir. Çünkü bu mevsimde çimen, ot ve ağaç gibi bitkiler yeşerir yaprak ve çiçeklerini açar ve ortama da bol miktarda polen yayar. Polenler burun ve ağız yoluyla yani nefes yolu ile ve cilde temasla alınır. Polen allerjisi olan şahıslarda hapşırık, tıksırık, burun akıntısı ve kaşıntısı, gözlerde kaşıntı ve kızarma gibi alerjik nezle belirtileri ile nefes darlığı, öksürük, göğüste hışıltı ve sıkışma gibi astım belirtileri ve vücutta kaşıntı, kabartı ve kızarıklık gibi ürtiker (kurdeşen) görülür. Bu durum da hastaların hayat kalitesini çok olumsuz etkiler. Genel olarak hastaları öldürmez ama süründürür. Fakat bir allerji uzmanına müracaat ederek bu hastalıkların üstesinden gelmek mümkündür.
ALLERJİK RİNİT (ALLERJİK NEZLE)
I. TANIM
1. Rinit
Günde bir saatten uzun süren nazal semptomların birbirini takip eden 2 gün boyunca ya da daha uzun sürede devam ettiği klinik tabloyu ifade etmektedir. Rinit, sorumlu olan etyolojik faktörlere bağlı olarak ‘allerjik’ ve ‘allerjik olmayan rinit’ olarak sınıflandırılır.
2. Allerjik rinit
Duyarlı olunan inhalan bir allerjene maruziyeti takiben Tip I ve Tip IVb aşırı duyarlılık reaksiyonları sonucu başlıca hapşırık nöbetleri, burun kaşıntısı, seröz burun akıntısı ve burun tıkanıklığı semptomlarının ortaya çıktığı rinit tablosudur.
3. Persistan rinit
Rinit semptomlarının haftada 4 günden fazla ve 4 haftadan uzun süreli olduğu durumu ifade etmektedir.
4. İntermittan rinit
Semptomların haftada 4 günden ya da 4 haftadan kısa süreli olduğu durumdur.
5. Bir sınıflandırma da: Mevsimsel ve yıl boyu devam eden Allerjik rinit diye ikiye ayrılır.
II. ALLERJİK RİNİT PREVALANSI
Allerjik rinit prevalansı, erişkinlerde %10-30 arasında bildirilmektedir. Dünyada 500 milyon Allerjik rinitli hasta olduğu tahmin edilmektedir. Allerjik rinit ve allerjik olmayan rinit birlikteliği ise hastaların yaklaşık %44-87’sinde görülür.
III. ALLERJİK RİNİT VE KOMORBİD HASTALIKLAR
Allerjik rinit; astım, sinüzit, obstrüktif uyku apne sendromu, otitis media, konjonktivit, larenjit, nazal polipler, GÖR ile birlikte seyredebilir. Bu nedenle riniti bulunan hastalarda komorbid durumların araştırılması önerilmektedir.
‘Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma’ (ARIA) kılavuzu verilerine göre astımlı hastaların >%80’inde rinit; rinitli hastaların %10-40’ında ise astım bulunur. Bu durum, ARIA kılavuzunda ‘tek havayolu hastalığı’ olarak adlandırılmaktadır.
IV. ALLERJİK RİNİTTE TEŞHİS
Teşhis detaylı anamnez, fizik muayene ve bunları destekleyen laboratuar testlerine dayanmaktadır.
Anamnezde hastanın rinit semptomlarının mevsimlerle, çeşitli allerjenlerle ilişkisi, süresi, seyri, semptomları tetikleyen faktörler, ilaçlara verilen cevap sorgulanmalıdır. Komorbid hastalıklar özellikle astım birlikteliği, ailesel atopi öğrenilmelidir.
Fizik muayenede burun mukozası ödemli, soluk, konkalar hipertrofik görülür. Seröz burun akıntısı, polipler, konjunktival hiperemi bulunur.
Hastada anamnezde şüphelenilen inhalan allerjenlere karşı sIgE varlığı başlıca deri testleri (in vivo testler) ve RAST, ELISA, UniCAP gibi in vitro testler ile gösterilir. Prik deri tesleri, allerjenin epikutan uygulanmasını takiben 15 ile 20 dakika değerlendirilen, özgüllüğü yüksek, pratik bir yöntemdir. Bu yöntemin uygulanamadığı hallerde ya da negatif saptanması durumunda in vitro testler kullanılır.
Nazal provokasyon testleri, rinometri yöntemleri daha çok araştırmalarda ya da diğer tanı yöntemleri kesin sonuç vermeyen hastalarda kullanılan ileri tanı metotlarıdır.
V. AYIRICI TEŞHİS
Vazomotor rinit, gustator rinit (besinlerle ilişkili rinit), infeksiyoz rinit, NARES (nonallergic rhinitis with eosinophilia syndrome), meslekî rinit, hormonal rinit, ilaca bağlı rinit ve atrofik rinit, allerjik rinit ile ayırıcı tanıya giren başlıca allerjik olmayan rinit nedenleridir. Pratik olarak bu rinit türlerinde tek taraflı semptomlar, tek başına nazal obstruksiyon, mukopürulan akıntı, posterior nazal akıntı, baş ağrısı, tekrarlayan burun kanaması ve koku alamama görülmektedir.
VI. TEDAVİ
Başlıca korunma, semptomatik tedavi ve uygun seçilmiş hastalarda allerji immunoterapi – aşı tedavisi uygulanır. Hastalarda tüm yöntemler birlikte değerlendirilmelidir. Semptomatik tedavi başlıca antihistaminik ilaçlar (oral/ topikal), nazal steroid ilaçlar, dekonjestan ilaçlar (oral/ topikal), lökotrien reseptör antagonistleri, antikolinerjik ilaçlar (topikal) ve kromolin (oral/topikal)’den oluşmaktadır.

İlginizi Çekebilir

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE ADEZİV SİSTEM (BONDING)

Merhaba , Sizlere bu yazımızda Estetik Diş hekimliğinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan Adeziv sistem …

Bir cevap yazın

Watch Dragon ball super